ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದೆ:

ಬಿ.ಸಿ.ಎಸ್. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ೨೦೧೮

ಫೆಲೋಷಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ. ೫೦,೦೦೦
ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗಶಿಕ್ಷಣಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ೪೦ ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಇದು ಲಭ್ಯ. ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಲೋಷಿಪ್‌ನ ವಿವರಗಳು, ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಡತವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ: ೩೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೮

Ninasam Pratishtana announces the BCS Iyengar Fellowship 2018.

To the past students of Ninasam Theatre Institute, below the age of 40.

The fellowship consists of Rs. 50,000.

It supports a specific project related to theatre, proposed by the applicant. Download the below document to see the details of the fellowship and the procedure of application and selection.

Last date for application: 31 August 2018